Colton Weatherston Trio

Saloon, 7th and Pemberton St. , Philadelphia, Pennsylvania